Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych, na stronie internetowej “fundacjaimpuls.pl”, której zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Impuls Dla Młodych z siedzibą w Poznaniu. Aby się z nami skontaktować w sprawach danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: rodo@fundacjaimpuls.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby. Za pomocą Polityki prywatności i plików cookies zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Pliki Cookies

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

    1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz local storage.
    2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
     • a) dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

    

      b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    

     c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. W ramach korzystania ze strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

    c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

    d) służące do zapisu do newslettera;

 

    e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 

    f) służące do przechowywania danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. liczba wyświetleń danego banera):
  1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  3. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
  4. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
  5. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
   • a) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekażecie nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektroniczne; poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z naszą współpracą, jak również odpowiadamy na pytania związane z naszą działalnością; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje marketingowe,

 

    b) adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

 

   c) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem.

  Newsletter

  1. Administrator gromadzi imiona i nazwiska, adresy e-mail, kody pocztowe, numery telefonów, identyfikatory Facebook Messenger oraz inne dane kontaktowe, które umożliwiają nam przesyłanie wiadomości do subskrybentów newslettera w celu dostarczenia zamówionej usługi newslettera.
  2. Ponadto, administrator wykorzystuje podane adresy e-mail także do świadczenia usługi newslettera, zgodnie z obowiązującą polityką prywatności, szczególnie w celu informowania subskrybentów o wszelkich zmianach w niej.
  3. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celu dostarczenia usługi newslettera.

  Obiorcy Danych Użytkowników

  1. Dane osobowe użytkowników są udostępniane przez administratora wyłącznie podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia usług na rzecz administratora.
  2. Przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dostarczanych przez użytkowników podczas rejestracji i korzystania z chatbota Facebook Messenger WinWithMe odbywa się poprzez firmę Datadat OÜ, mającą siedzibę pod adresem Parnu mnt 139e/2, 11317 Tallinn, Estonia. Polityka prywatności Datadat OÜ dostępna jest na stronie: https://datad.at/privacy-policy. Datadat OÜ działa jako procesor danych w ramach niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Przetwarzanie danych zapewnianych przez Datadat OÜ ma związek z obsługą systemu CRM, opartego na Action Network, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przy adresie 1900 L Street NW, Suite 900, Washington DC 20036. Polityka prywatności Action Network jest dostępna na stronie: https://actionnetwork.org/privacy. Action Network działa jako subprocesor danych w ramach niniejszej Polityki Prywatności.

  Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

  Jeśli administrator korzysta z usług firm zlokalizowanych w państwie spoza Unii Europejskiej, takim jak Stany Zjednoczone Ameryki, dane użytkowników witryny internetowej mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. W takim przypadku, dane osobowe użytkowników witryny internetowej są odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, w tym wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (zgodnie z art. 46 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych – RODO).
   

  Prawa jakie Państwu przysługują

  1. W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu i edycji bądź usunięcia danych, które zgromadziliśmy, z uwzględnieniem konieczności przechowywania przez nas śladu przetwarzania opisanego powyżej. Mają Państwo także prawo do otrzymania danych osobowych. W  tym przypadku prosimy o kontakt drogą mailową na adres kontakt@fundacjaimpuls.pl z adresu którego dotyczy sprawa. W temacie proszę zawrzeć tytuł:  „Dane osobowe”.
  2. Mają Państwo dostęp do swoich danych, mogą Państwo żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania.
  3. Mają Państwo prawo wycofać udzieloną przez Siebie zgodę na przetwarzanie.
  4. Mają Państwo prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora.
  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania sposobu przetwarzania Państwa danych za niewłaściwy.
  Desc